Daily life

मुस्ताङको नाउरीकोटमा सल्लाको झरो दाउराको रुपमा प्रयोगगर्न घर तर्फ लादै स्थानिय बालिकाहरु ।
मुस्ताङको नाउरीकोटमा सल्लाको झरो दाउराको रुपमा प्रयोगगर्न घर तर्फ लादै स्थानिय बालिकाहरु ।