भारतमा बेरोज़गारी संकट

January 9, 2022 Nepal Media Online 0

भारतको मध्य प्रदेशमा सामान्य योग्यता भएका १५ सरकारी कर्मचारी माग गरेकोमा १० दस हज़ारभन्दा बढी उच्च शिक्षा हासिल गरेका ब्यक्तिहरुले निवेदन दिएको समाचारछ । विभिन्न विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर गरेका उम्मेदवार [थप समाचार…../Read More…]