कोरोना खोप र भीड ब्यवस्थापन

August 2, 2021 Nepal Media Online 0

मिति २०७८ साल साउन १७ गते आइतवार ।। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको ब्यवस्था गरेको पहिलो र दोश्रो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने र सफाइ क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अनि पत्रकारलाई त्यसपछी [थप समाचार…../Read More…]